Akümülatör

Aküler, elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden, ihtiyaç halinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihazlardır. Solar aküler enerjiyi güneş veya bir diğer ışık kaynağından, fotovoltaikler aracılığı ile alır ve depolar. Bir regulatör de kullanarak, aküden çıkan 110/220V elektrik akımı ile çalışır. Çoğu durumda, bir solar akü elektronik bir mekanizma içine yerleştirilir ve kaldırılamaz. Bir solar akü gün ışığına maruz kaldıktan 1 saat sonra full şarj olabilir.

Sıklıkla Kullanılan Solar Aküler Tipleri Nelerdir?

Pazarda en çok iki tip akü kullanılır. Bunları JEL ve AGM (elektroliti seperatörlere emdirilmiş VRLA aküler) olarak ikiye ayırabiliriz. Her iki JEL ve AGM akü de şarjını çok iyi muhafaza eder ve kolay kolay da düşürmez. Kullanılan elektrolit materyalinden dolayı (JEL veya AGM), herhangi bir patlamaya sebep olabilecek hidrojen gazı kaçağı olmaz ve paslanma gerçekleşmez. Çok güvenli akülerdir ve bu nedenle Solar PV Sistemler ve rüzgar tribünleri için uyumlu ve idealdirler.

(AGM) Aküler

AGM (Absorption Glass Mat) aküler gücün, ağırlığın, güvenliğin ve emniyetin gerekli olduğu askeri uçaklar için ilk olarak geliştirilmiştir.

AGM akü teknolojisi diğer kurşunlu akü teknolojisine de zaman içinde katkı sağlamıştır. AGM teknolojisinin gelişimindeki bir sonraki adım, marinalar, RV ve havacılık olmuştur. Bu "yeni jenerasyon" teknoloji diğer jel içeren kurşunlu akü tiplerine göre daha fazla yüksek ölçüde güvenlik, performans ve servis ömrü sağlar.

AGM kurşunlu akülerde, asit plakalar arasında absorbe edilir ve çok iyi bir fiberglas mat yüzey aracılığı ile hareketsiz duruma geçer. Silisyum bir jel gerektirmez. Bu glass mat, asidi plakalarda bulunabilir durumda tutarken, asidi absorbe eder ve hareketsiz duruma getirir.

AGM akü oldukça düşük bir iç elektrik rezistansına sahiptir. Bunun hızlı asid göçü ile bağlantısı vardır. Bu AGM akülerin diğer kurşunlu akülere göre şarj olma ya da tam tersi durumda amperaj oranını en yüksek değerlerde absorbe eder ve iletir.

JEL Aküler

Bu tip aküler silisyum jel eklenmesi ile asidin jele dönüştüğü akülerdir, asidi sıvı duruma getirir. Bu aküler, kırılsa bile asidin dökülmesi ya da sıçraması imkansızdır.

Çok hızlı şarj edilemez, yoksa kısa bir zamanda zarar görebilir. Ama bu solar elektrik sistemleri için bir sorun teşkil etmez. Akü inverter trickle şarj aleti aracılığı ile şarj olur.