Gsm İstasyonları

Fosil yakıtların maliyetlerinin yükselmesi ve güç bağlantısına gerek olmadan uzaktan bağlantı ile çalışan mobil telekomünikasyon sistemlerinin yayılması ile alternatif güç sistemleri gözle görülür ölçüde artmıştır. Tüm iletişim şirketleri bu çözümler ile ilgili özellikle de en yüksek maliyet verimliliği sağlayacak fotovoltaik sistemlerle ilgili arayış içine girmişlerdir.

Endüstriyel ve solar çözümler artan fiyatlarla geniş ölçüde bulunabilir durumdadır. Bazı ülkelerde bu teknolojilerin kullanımı ile ilgili teşvikler daha güçlü. Bu teknolojilerin Telekomünikasyon uygulamalarına getirilmesinin maliyetler açısından kazanç ve operatörler ile uzaktan bağlantı ile ilgili telekomünikasyonlara operasyonel avantajlar getirmesi beklenmektedir.

Yüksek verimliliğin gelişimi ve çaba harcanabilir solar güç daha çok yüksek güneş ışığının olduğu yerel çözümlerde ilerleme göstermiştir. Özellikle günün başlangıcında ve bitişinde mekanik olarak diziyi direk olarak güneşe yöneltmek çıkışı yükseltecektir. Lokal koşulları modellemek maliyet ve bakım süresince nasıl bir yöntem izleneceğine dair karar vermede yardımcı olacaktır.