Şebekeden Bağımsız Sistemler

Elektrik şebekesinin ulaşamadığı ücra bölgelerde daha yaygın olsa da şebeke bağımsız (otonom) fotovoltaik sistemleri her yerde çalışabilir. Sistem elektrik şebekesinden bağımsız bir şekilde bir konutun bütün elektrik ihtiyacını karşılayabilir. Bunun anlamı elektrik faturalarından ve şebeke kaynaklı enerji kesintilerinden, dalgalanma ve arızalardan kurtulmak demektir. Tüketiciler bir çok sebepten dolayı otonom yaşamı tercih edebilir.

SİSTEM BİLEŞENLERİ

Elektrik şebekesini yerleşim yerlerinden uzak alanlara uzatmanın yüksek maliyetleri, bağımsız bir yaşam tarzını tercih etmek ya da bir solar sistemin sunduğu yüksek güvenilirlik bu sebeplerden bazılarıdır. Şebekeden bağımsız bir şekilde yaşayanlar, yaşam tarzlarında elektrik enerjisini ne zaman ve ne şekilde kullanacakları gibi bazı alışkanlıklarını değiştirmek durumundadırlar. Bunun anlamı elektriği kısıtlı kullanmak değil elektrik tüketimini güneş ışınımının yüksek olduğu saatlere kaydırmaktır.