Solar Regülatör

Akülerin kullanıldığı solar güç sistemlerinin tamamında solar şarj kontrol cihazlarına gereksinim duyulur. Solar şarj kontrol cihazının görevi solar panellerden akülere giden enerjinin regüle edilmesidir. Akülerin aşırı şarj edilmesi en iyimser durumda akü ömrünü kısaltır. Daha kötü durumlarda akülerin kullanılmayacak derecede zarar görmesine yol açabilir.

En basit şarj regülatörleri bataryanın gerilimini izler ve gerilim belirli bir seviyeye ulaştığında devreyi açar, şarjı durdurur. Daha eski teknolojiye dayalı şarj kontrol cihazları bataryaya giden enerjiyi kesip yeniden başlatmak üzere devreyi açıp kapatmak için mekanik röleler kullanırdı.

Daha modern şarj kontrol cihazları bataryalar tamamen şarjlı duruma yaklaştıkça şarj akımını düşüren PWM (Pulse Width Modulation) tekniğini kullanırlar. Bu teknoloji sayesinde bataryalar aşırı zorlanmadan daha yüksek oranlarda şarj edilebilirler. Ayrıca bataryalar tamamen dolu hale geçtikten sonra bu durumlarını uzun süre korurlar.

Solar şarj kontrol cihazlarında en güncel ve en uygun teknoloji gücün en yüsek olduğu noktayı takip eden MPPT (Maximum Power Point Tracking) sistemidir. MPPT kontrol devreleri fazlalık gerilimi amparaja dönüştürebilme yeteneğine sahiptir. Bu özellik sayesinde diğer teknolojiye göre yüksek verimler elde edilebilir.